2002 – 2003

FNsP Žilina,  povinná nástupná prax, FNsP Žilina