2003 – 2004

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie FNsP Žilina, sekundárna lekárka