2004 – 2008

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie NsP Ilava, sekundárna lekárka