2008 – trvá

Gynekologicko – pôrodnícke oddelenie FNsP Žilina, sekundárna lekárka