zapísaná v odbore gynekologická urológia, SZÚ Bratislava