2018 – trvá

PELVISANA – regenerácia a rekondícia panvového dna