Certifikát pre meranie šijového prejasnenia ( NT) v I.trimestri, FMF London, UK