ČLENKA SGPS ( Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti)