Lekárska Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ukončené vzdelanie v odbore všeobecné lekárstvo